Jakość

Od ponad 20 lat legitymujemy się certyfikatami na zgodność z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, wydanymi przez renomowaną jednostkę certyfikującą DQS. W naszym zakładzie produkcyjnym w Skierniewicach wdrożyliśmy tez normę ISO 13485:2016.

Zarządzanie przez jakość i dbałość o środowisko to dla nas podstawowe standardy. Współpracujemy z klientami z wielu różnych gałęzi przemysłu, stąd jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom i standardom jakościowym. Świadczą o tym choćby pozytywnie zakończone audyty przeprowadzone u nas przez znane koncerny samochodowe, należące do najbardziej wymagających klientów w przemyśle.

Zintegrowany system informatyczny ERP zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi procesami w firmie i pozwala nam planować optymalne wykorzystanie zasobów. Sukcesywnie wdrażamy też kolejne elementy filozofii „szczupłej produkcji” (lean manufacturing).

O jakość naszych produktów dbamy na każdym kroku, od sprawdzania właściwości surowców, przez automatyzację procesów produkcyjnych, po kontrolę wyrobów wychodzących:

  • W laboratorium testujemy właściwości fizyko-mechaniczne materiałów, jak twardość, odkształcenie trwałe, rozdzierność, rozciągnięcie przy zerwaniu i zawartość części lotnych
  • Linie produkcyjne wyposażone są w laserowe urządzenia do pomiarów, kontrolujące wymiary wytłaczanych wyrobów w sposób ciągły, połączony z rejestracją i obróbką statystyczną wyników na centralnym serwerze firmy oraz korygujące na bieżąco parametry procesu dzięki sprzężeniu zwrotnemu
  • Produkty finalne sprawdzane są za pomocą mikroskopów i skanerów do precyzyjnych pomiarów wyrobów elastycznych, metodami bezdotykowymi

ISO9001:2015 ISO14001:2015

Polityka jakości obejmuje również daleko posuniętą automatyzację procesów produkcyjnych i kontrolnych, zmierzającą do wyeliminowania wszystkich powtarzalnych czynności wykonywanych manualnie. Takie czynności jak cięcie profili na odcinki o dowolnej długości, wiercenie otworów wentylacyjnych czy znakowanie laserem wykonywane są przez automatyczne urządzenia zintegrowane z liniami produkcyjnymi i nie opóźniają w żaden sposób cyklu produkcji wyrobu.


Polityka

 

Kodeks etyczny

 


Wspieramy Twój rozwój

na wszystkich etapach procesu tworzenia produktu