Od 1998 i 2001 roku – odpowiednio – legitymujemy się certyfikatami na zgodność z normami ISO 9001:2015 oraz DIN EN ISO 14001:2015, wydanymi przez renomowaną jednostkę certyfikującą z Niemiec (DQS). Zarządzanie przez jakość i dbałość o środowisko to dla nas podstawowe standardy. System jakości odpowiada nie tylko wymaganiom ISO 9001:2015 i DIN EN ISO 14001:2015, ale również wielu elementom standardu ISO TS 16949, o czym świadczą pozytywnie zakończone audyty przeprowadzone u nas przez znane koncerny samochodowe, należące do najbardziej wymagających klientów w przemyśle. Zintegrowany system informatyczny ERP zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi procesami w firmie i pozwala nam planować optymalne wykorzystanie zasobów. Sukcesywnie wdrażamy też kolejne elementy filozofii „szczupłej produkcji” (lean manufacturing).

ban

WSPIERAMY TWÓJ ROZWÓJ