Do najważniejszych cech silikonu, stanowiących o jego użyteczności w najbardziej odpowiedzialnych zadaniach w różnych gałęziach przemysłu – należą trwałość, elastyczność i odporność na wysokie i niskie temperatury.

Trwałość, elastyczność i odporność

topsil-silikon-banerek-01

 

Dzięki temu elementy silikonowe doskonale zdają egzamin w ciężkich i zmiennych warunkach, np. jako uszczelnienia w silnikach samochodowych, w samolotach, w budownictwie. Obojętność fizjologiczna silikonu umożliwia z kolei wykorzystywanie go przy zadaniach wymagających sterylnego otoczenia, szczególnie w medycynie, w kontakcie z organizmem człowieka albo w dziedzinach związanych z żywnością.

Te cechy wynikają z faktu, że kauczuk silikonowy – jako jedyny spośród wszystkich elastomerów użytkowych – nie zawiera atomów węgla w łańcuchu głównym polimeru. Makrocząsteczka zbudowana jest z na przemian ułożonych atomów krzemu i tlenu, tworząc wybitnie stabilną strukturę, analogiczną do kwarcu czy szkła. Z tej odmiennej budowy molekularnej wynikają szczególne właściwości wyrobów silikonowych:

 • Trwałość ponad 50 lat!
 • Zachowanie elastyczności w zakresie temperatury od -100℃ do +350℃
 • Wybitna odporność na starzenie cieplne, atmosferyczne i UV
 • Brak twardnienia z upływem czasu, ponieważ ich elastyczność jest cechą strukturalną polimeru, a nie skutkiem modyfikacji plastyfikatorami
 • Antyadhezyjne właściwości powierzchni chroniące przed zabrudzeniem i gromadzeniem się bakterii
 • Hydrofobowość, umożliwiająca np. wielokrotną sterylizację przez gotowanie
 • Możliwość uzyskania żywych i trwałych kolorów
 • Małe odkształcenie trwałe po wielokrotnym ściskaniu

TPE – inteligentne udoskonalenie produktu

topsil-silikon-banerek-02

Przetwórstwo elastomerów termoplastycznych (TPE) jest podobne do przetwarzania plastiku. Jedyna różnica polega na tym, że po przetworzeniu nabierają one właściwości elastycznych. Wyroby z TPE zastępują produkty z tradycyjnej gumy EPDM w coraz większej liczbie zastosowań technicznych, jako rozwiązanie bardziej ekologiczne i zapewniające bardziej stabilną jakość końcowego produktu.

Najważniejsze zalety TPE w porównaniu do EPDM to:

 • Bardzo łatwe przetwarzanie metodami wytłaczania, koekstruzji i wtrysku
 • Możliwość recyklingu 100% odpadów produkcyjnych
 • Możliwość recyklingu 100% zużytych gotowych produktów
 • Większy stopień powtarzalności procesu produkcyjnego
 • Większy stopień powtarzalności i wyższa jakość gotowych wyrobów
 • Niski koszt przetwarzania