Dotacje na innowacje

PO IG 4.3

W 2011 roku firma Topsil Global – spółka powołana w celu realizacji inwestycji i prowadzenia działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – otrzymała istotne wsparcie z Banku Gopodarstwa Krajowego. Dzięki niemu Topsil Global zainwestuje – w ramach nowobudowanego zakładu w Skierniewicach – w strefę wysokiej czystości „clean room”. Umożliwi to firmie poszerzenie oferty o produkty do zastosowań w medycynie, tam gdzie wymagany jest bezpośredni kontakt z organizmem pacjenta. Projekt „Wdrożenie przez firmę Topsil Global nowej technologii przetwórstwa silikonów w warunkach wysokiej czystości” jest realizowany przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

RPO WM 1.7 i PO IG 6.1

W ramach polityki promowania eksportu, TOPSIL GLOBAL w latach 2011 i 2012 prowadzi dwa programy dofinansowane z funduszy europejskich. W ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz działania 6.1 „Paszport do eksportu” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przedstawiciele firmy biorą udział w imprezach targowych i w misjach gospodarczych na całym świecie, głównie jednak w krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu marka TOPSIL GLOBAL dociera do coraz szerszej grupy odbiorców, a nasze produkty zdobywają nowe rynki.

PO IG 8.2

W latach 2010/2011 na podstawie umowy z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Państwa w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zrealizowaliśmy projekt “Rozszerzenie istniejącego systemu informatycznego o funkcjonalność automatycznego składania zamówień (moduł B2B)”. Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoliło naszym klientom na oszczędności w zakresie magazynowania poprzez zapewnienie dostaw w systemie Just-In-Time. Za sprawą wdrożenia narzędzia B2B procesy te zostały w znacznym stopniu zautomatyzowane, co przyczyniło się do usprawnienia i przyśpieszenia wzajemnych transakcji handlowych.

SPO WKP 2.3

Dzięki wsparciu unijnemu w ramach działania 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje” stanowiącego część Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), w latach 2004-2006 TOPSIL GLOBAL zrealizował duży projekt pt. “Zakup nowych linii technologicznych i oprogramowania do zarządzania”. W ramach tej inwestycji zakupiono nowoczesne linie do wytłaczania silikonów i profili z elastomerów termoplastycznych oraz urządzenia do sporządzania mieszanek silikonów. Realizacja wszystkich założonych w projekcie celów pozwoliła na wytworzenie nowych grup produktów, zwiększenie wydajności, poprawę jakości, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. TOPSIL GLOBAL utrwalił swoją markę i pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym.

RPO WM 1.5

Zrealizowany na przełomie lat 2009 i 2010 projekt: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form do przetwórstwa ciekłych silikonów w Topsil” zaowocował powstaniem w naszym zakładzie produkcyjnym nowoczesnego centrum wytwarzania form do przetwórstwa ciekłych silikonów (LSR). Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, priorytet I.: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. W ramach projektu zakupiono zaawansowane technologicznie maszyny które połączone z nowoczesną myślą techniczną pozwoliły na stworzenie całkowicie nowych procesów wytwarzania form. Dodatkowo w firmie powstała własna narzędziownia, w której wykonywane są formy na własne potrzeby i na zamówienie, co wpłynęło na skrócenie czasu wytwarzania nowych produktów. Dzięki zrealizowanemu projektowi TOPSIL GLOBAL jest w stanie zrealizować zam wienie klienta na praktycznie dowolny wyrób silikonowy.

Dzięki środkom unijnym i budżetu państwa firma Topsil sp. z o.o. sp.k. zrealizowała w ramach RPO WM 1.5 w latach 2012/2013 kolejny projekt “Stworzenie labolatorium technologicznego na potrzeby B+R firmy TOPSIL” zwiekszając przez to swą konkurencyjność na rynku międzynarodowym, wzmacniając wizerunek firmy nowoczesnej i liczącej się w skali europejskiej.

Celem projektu było stworzenie labolatorium technologicznego, wyposażonego w najbardziej nowoczesne urządzenia produkcyjne, jak centrum obróbcze służące do wytwarzania prototypowych narzędzi, maszynę pomiarową 3D, linię przetwórstwa ciekłego silikonu składającą się z wtryskarki elektrycznej i zespołu dozującego. W wyniku inwestycji powstała nowoczesna linia testowa wyposażona we wszystkie elementy konieczne do wytworzenia dowolnego profilu, co znacznie usprawniło procesy wdrożeniowe czyniąc je dającymi sie zaplanować i niezaleznymi od procesów produkcyjnych. Wdrożono innowacyjne techniki monitorowania jakości wyrobów w procesie produkcji dzieki zakupowi systemu ProfilControl-DIMENSION PCD-X360-STD, który pozwala na raportowanie wymiarów i ich odchyleń w celu dokumentowaniania jakości procesowej według standardów ISO/TS. W wyniku inwestycji wdrożono do produkcji, unikalną na skalę światową, technologię wtrysku ciekłego silikonu optycznego, która pozwala na wykonanie nowoczesnych lamp LED wykorzystywanych przy oświetleniu przemysłowym, samochodowym czy też wnętrz uzytkowych z zachowaniem specjalnych wymagań inżynierii światła i stylistyki oprawy.