W TOPSIL GLOBAL pracujemy z dwiema grupami materiałów: silikonami i elastomerami termoplastycznymi. Przetwarzamy je za pomocą dwóch głównych technologii: wtrysku i wytłaczania. Jesteśmy również w stanie łączyć różne rodzaje materiałów w jednym produkcie, dzięki technologii wytłaczania lub wtrysku dwukomponentowego.

Sami wytwarzamy narzędzia do naszych linii produkcyjnych, w tym przede wszystkim formy do wtrysku ciekłego silikonu – najbardziej skomplikowanej i zaawansowanej technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Samodzielnie opracowujemy i przyrządzamy mieszanki silikonowe, dzięki czemu możemy wykazać się większą elastycznością w dopasowywaniu się do konkretnych potrzeb klienta.

Dowiedz się więcej o naszych głównych liniach technologicznych:

 

Wtrysk ciekłego silikonu (LSR)

Linie do produkcji wyrobów z ciekłego silikonu (LSR, czyli Liquid Silicone Rubber) składają się z urządzeń dozujących, rozdzielaczy zimnych kanałów, wtryskarek wyposażonych w rozbudowany układ sterowania i specjalistyczne jednostki wtryskowe oraz form. Przetwórstwo LSR prowadzimy obiema znanymi technikami, zarówno z wykorzystaniem dysz otwartych, jak i dysz z zamknięciem iglicowym. Proces produkcji jest w pełni automatyczny, a wytwarzane wyroby nie wymagają żadnej obróbki wykańczającej. Technologia ta jest wyjątkowo przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ w toku produkcji nie powstają odpady.

Wtrysk materiałów termoplastycznych (TP, TPE, TPV,…)

W przetwórstwie materiałów termoplastycznych wykorzystujemy zarówno technologię wtrysku zimnokanałowego, jak i przy zastosowaniu gorących kanałów. Ta technologia uzupełnia naszą podstawową ofertę wyrobów wtryskowych – obejmującą produkty z silikonu – o artykuły z różnego rodzajów materiałów termoplastycznych: TPE, TPO, TPV, TPU itp.

Wtrysk 2K LSR + TP

Możemy też zaoferować produkcję wyrobów dwukomponentowych z elementów termoplastycznych połączonych z silikonem LSR. Komponent wykonany z TP może być przy tym dostarczony przez klienta. My dotryśniemy tylko część silikonową.Należy podkreślić 3 czynniki zasadniczo odróżniające technologię wtrysku LSR od wtrysku materiałów termoplastycznych (TP):

– Wtryskiwany jest zimny materiał do gorącej formy (odwrotnie niż w TP).
Dokładność zamknięcia gniazd formy wynosi 0,003 – 0,005 mm, ponieważ w większe szczeliny ciekły silikon wpływałby, tworząc wypływki, które należałoby usuwać (dodatkowa obróbka wyrobów). Ponadto tworzenie się wypływek uniemożliwiałoby prowadzenie procesu w cyklach automatycznych.

– Dokładne zamknięcie gniazd zwiększałoby z kolei ryzyko zamykania powietrza w wyrobach.
Należałoby wówczas usuwać powietrze z gniazd przed ich wypełnieniem za pomocą pompy próżniowej lub zbudować system odpowietrzania, szczelny dla ciekłego silikonu, a w pełni drożny dla powietrza.

– Wyroby silikonowe przywierają do powierzchni formujących,
co, w połączeniu z ich elastycznością, sprawia trudności w automatycznym odformowaniu. Nie mają praktycznego zastosowania wypychacze trzpieniowe, najbardziej rozpowszechnione przy opróżnianiu gniazd form do TP. Problem ten stanowi dodatkowe wyzwanie dla konstruktorów narzędzi do przetwórstwa LSR.

Wytłaczanie silikonu

Nowoczesne, w pełni zintegrowane linie do wytłaczania składają się z wytłaczarek specjalnie skonstruowanych do silikonu, stref szoku termicznego i tuneli wulkanizacyjnych, poziomych lub pionowych, ogrzewanych podczerwienią lub szybkim strumieniem gorącego powietrza. Linie rozdzielone są w ciągi produkcyjne, obejmujące również przygotowanie mieszanek ze względu na rodzaj wulkanizacji (nadtlenkowa lub poliaddycyjna). Każda z linii wyposażona jest w precyzyjny system sterowania umożliwiający osiąganie dużej dokładności wymiarów wyrobów wytłaczanych. Kontrolowane są one w sposób ciągły za pomocą specjalnych urządzeń laserowych. W celu zapewnienia dokładności wymiarowej stosujemy automatyczny system samoregulacji. Zapewniamy również naszym klientom możliwość automatycznego cięcia w linii wyrobów gotowych na odcinki o dowolnej długości, od 0,7 mm, a także wykonywanie nadruków laserowych, otworów wentylacyjnych, czy wycinanie części profilu, np. pod mocowanie.

Współwytłaczanie (koekstruzja) silikonu

Proponujemy naszym klientom wyroby współwytłaczane z silikonu o różnych właściwościach, np. różnej twardości, różnych kolorach, różnym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Jest to technologia w znacznej mierze opracowana przez naszą firmę.

Wytłaczanie oraz współwytłaczanie materiałów termoplastycznych

Wyroby wytłaczane z materiałów TPE produkujemy na całkowicie zautomatyzowanych liniach wykorzystujących wytłaczarki firm Cincinatti i Metalchem. Możliwe jest łączenie urządzeń w linie do wytłaczania wyrobów dwukomponentowych. Linie wyposażone są we w pełni zautomatyzowany laserowy system kontroli wymiarów. Oferujemy możliwość automatycznego cięcia wyrobów na określone długości lub automatycznego nawijania na szpule. Wszystkie napędy w linii są w pełni zsynchronizowane i sterowane za pomocą sterowników PLC. Linie przystosowane są do produkcji wyrobów z elastomerów termoplastycznych o dowolnej charakterystyce.

Współwytłaczanie poliamidu i silikonu

To oryginalna technologia współwytłaczania poliamidu i silikonu HTV. Część poliamidowa o znacznej sztywności stanowi zazwyczaj element służący do mocowania profilu uszczelniającego – tzw. stopkę – natomiast część silikonowa, o dużej elastyczności, odpowiada za uszczelnienie. Tą technologią wytwarzanie są uszczelnienia dwukomponentowe, odporne na wysoką temperaturę, umożliwiające zamocowanie trwalsze niż w przypadku uszczelek wykonanych wyłącznie z silikonu.

Formowanie tłoczne za pomocą pras wulkanizacyjnych

Ta tradycyjna technologia jest przez nas najdłużej stosowana. Obecnie służy przede wszystkim do wytwarzania wyrobów prototypowych i małoseryjnych.

Wytwarzanie mieszanek silikonowych HTV

Wytwarzamy szeroki asortyment mieszanek silikonowych, bazując na surowcach dostarczanych przez najlepszych wytwórców, jak Wacker Chemie, Dow Corning, Shin-Etsu, Momentive i innych. W oparciu o własną wiedzę i doświadczenie wprowadzamy liczne dodatki poprawiające właściwości gotowych wyrobów. Mieszanki HTV mogą być wulkanizowane (sieciowane) za pomocą nadtlenków lub przez addycję w obecności katalizatora platynowego. Dysponujemy własnym know-how dotyczącym sieciowania przez addycję. Do produkcji mieszanek używamy dwuwalcarek oraz wytłaczarko-mieszarki, umożliwiającej wprowadzanie do nich sypkich składników. Wszystkie mieszanki poddawane są kontroli reometrycznej. Mieszanki wytwarzamy przede wszystkim na własne potrzeby, ale również na zamówienie klientów zewnętrznych.

Wytwarzanie narzędzi

Dzięki ukończonej w 2009 roku inwestycji, możemy samodzielnie wykonywać wszystkie narzędzia niezbędne do uruchomienia produkcji na liniach do wytłaczania TPE i silikonu, a także form wtryskowych do LSR i TPE.  Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, składającym się z następujących urządzeń:

  • Elektrodrążarki drutowej CNC firmy Sodick (napędy liniowe)
  • Elektrodrążarki wgłębnej CNC firmy Sodick (napędy liniowe)
  • 5-osiowego centrum obróbczego CNC firmy HERMLE typu C 40 U Dynamic
  • 3-osiowego centrum obróbczego CNC firmy HERMLE typu B 300
  • Szlifierki cylindrycznej firmy Studer typu S 30
  • Szlifierki do płaszczyzn firmy JUNG
  • Tokarki CNC firmy HAAS
  • Zestawu konwencjonalnych obrabiarek do metalu

Operatorzy obrabiarek posiadają wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu narzędzi i należą do najlepszych w branży.

Jak nas znaleźć?
Excellence in processing of silicone & TPE